Ri nhựa Tred Pro

8,000,000  7,200,000 

Tred Pro Recovery Board

  • Một bộ gồm 2 tấm
  • Hai màu đen hoặc cam
  • Nhẹ, bền, đẹp và tiện dụng
  • Một đầu có thể dùng thay xẻng xúc cát

Ri nhựa Tred Pro

8,000,000  7,200,000