Product Code:

Đèn IPF halogen chữ nhật gắn cản – 800 WP DDCS IPF 800 WP DDCS (Đèn cản vuông)

12.694.500 VNĐ

Mô tả ngắn :